Anketa OTO

19. ročník ANKETY OTO

1

Dnešným dňom sa začína 1.kolo hlasovania v Ankete OTO ✔️
Medzi nominovanými speváčkami môžete nájsť aj moje meno ?

Ak máte chuť podporiť ma svojim hlasom, môžete tak urobiť na linku nižšie.

Ďakujem za Vašu podporu počas celého tohto roka?

 

                                                 link Anketa OTO